sugar rush sweets jpeg

Baby Cupcakes

img_0782 (2) resize for website

Baby Boy Cupcake

 

 

 

Baby Cupcake, Mini............$1.00 each

Baby Cupcake, Std. Size....$2.00 each

img_0891 resized for website
img_0777 (2) resized for website
img_0889 baby pk close up resized for website

Baby Girl Cupcake